Dan Jacobson

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Forskning om cerebral pares (CP) och dess samsjukligheter. Projekten innefattar:

 - Långtidsuppföljning efter neurokirurgisk spasticitetsbehandling (selektiv dorsal rhizotomi) för barn med CP. 

 - Hälsokartläggningar av unga vuxna (ca 21 år gamla) med CP.

 - Randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad behandlingsstudie där botulinumtoxin-A prövas mot kronisk muskelrelaterad smärta hos vuxna med spastisk CP.

Utbildning

Leg. läkare

ST i barn- och ungdomsmedicin

Doktorand