Om mig

Om mig

Jag är docent i vårdvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag arbetar både med forskning och med utbildning på avancerad och forskarnivå.

Utbildning

  • Legitimerad psykolog, 1991
  • Doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999

Uppdrag

Ledamot i Disputationskommittén, KI (2015-2018)

Vice ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp H2: Vårdforskning (2014-2018)

Vice ordförande i Cancerfondens prioriteringskommitté G: Vårdvetenskap (2017-)

Extern ledamot i Fakultetsnämnden, Mälardalens högskola (2017-2019)

Ledamot i regionala Etikprövningsnämnden Stockholm (2018-2019)

Vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten, Stockholm (2020-)

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård och fertilitet/infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.

För mer information om aktuella projekt: 

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

 

Finansiering (i urval)

  • Cancerfonden
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle (FORTE)
  • Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
  • Vetenskapsrådet
  • Vårdalstiftelsen

Utbildning

Jag undervisar på avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom forskarutbildningen leder jag kursen "Metoder för systematisk litteraturöversikt inom ramen för det egna avhandlingsarbetet" och arbetar även med kursen "Vetenskapligt skrivande och informationskompetens".

Akademiska priser och utmärkelser

Invald medlem i AcademiaNet, ett nätverk för mycket framstående kvinnliga forskare och akademiker.

Loading bibliometrics...