160622_mv_claudia_lampic_0135_foto_martin_stenmark_kopia.jpeg

Claudia Lampic

Anknuten till Forskning

Om mig

Om mig

Jag är professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet och är associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI. 

Utbildning

  • Legitimerad psykolog, 1991
  • Doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999

Uppdrag

Ledamot i Disputationskommittén, KI (2015-2018)

Vice ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp H2: Vårdforskning (2014-2018)

Vice ordförande i Cancerfondens prioriteringskommitté G: Vårdvetenskap (2017-)

Extern ledamot i Fakultetsnämnden, Mälardalens högskola (2017-2019)

Ledamot i regionala Etikprövningsnämnden Stockholm (2018-2019)

Vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten, Stockholm (2020-2021)

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård och fertilitet/infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.

För mer information om aktuella projekt: 

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

 

Finansiering (i urval)

  • Cancerfonden
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle (FORTE)
  • Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
  • Vetenskapsrådet
  • Vårdalstiftelsen

Utbildning

Jag undervisar på avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom forskarutbildningen på KI arbetar jag med kursen "Vetenskapligt skrivande och informationskompetens" som ges av KIB.

Akademiska priser och utmärkelser

Invald medlem i AcademiaNet, ett nätverk för mycket framstående kvinnliga forskare och akademiker.