img_0005.jpeg

Claire Micaux

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterska) med klinisk erfarenhet från primärvård och cancervård. Efter att ha gått Forskarskolan i Vårdvetenskap disputerade jag 2021 på en avhandling om webbaserat stöd till unga vuxna efter cancerbehandling.

För närvarande arbetar jag som vårdutvecklingsledare och koordinator för kunskapsteamet Cancer i Primärvården vid Akademiskt Primärvårdscentrum (SLSO), där jag bland annat projektleder införandet av aktiva vårdövergångar mellan cancervård och primärvård.  

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsarbete fokuserar fertilitetsproblem hos unga som genomgått cancerbehandling, psykosocial onkologi, internetinterventioner, utveckling och implementering av nya arbetssätt i vården, särskilt primärvård.

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterska)

Kandidatexamen  i statsvetenskap

Magisterexamen i omvårdnad

Medicine doktor