Skip to main content
Cilla Söderhäll

Cilla Söderhäll

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Forskargruppsledare vid enheten för klinisk pediatrik, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Medicinskt inriktad molekylärbiolog med fokus på genetik främst inom astma och allergiska sjukdomar

Docent i medicinsk genetik

Forskningsbeskrivning

Huvudfokus i min forskning är genetiska och epigenetiska analyser med fokus på astma och allergiska sjukdomar. Genom att kombinera information om kliniskt kort- och långtidsförlopp, påverkan av virus och bakterier, allergier och genetik önskar vi förfina diagnosen astma hos förskolebarn. En viktig del är att klargöra sambandet mellan infektioner och astma eftersom infektioner till del är möjliga att förebygga eller behandla.

Projekt:

GEWAC – ”Gene Expression in Wheezing and Asthmatic Children” – longitudinell fall-kontroll kohort med fokus på riskfaktorer för utveckling av kronisk astma

PreventADALL – prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn, randomiserad kontrollerad födelsekohort där vi fokuserar på det genetiska bidraget

Pedagogiska meriter

Undervisar återkommande på olika utbildningar främst vid Karolinska Institutet, både på grundnivå (medicin, biomedicin och biomedicinska analytiker) och doktorandnivå.

 

Pågående handledarskap doktorander

 • Anastasia Filiou, registrerad 2018, huvudhandledare, “From preschool wheeze to childhood asthma; the role of genetics and environmental factors“, Karolinska Institutet
 • Caroline-Aleksi Olsson Mägi registrerad 2016, bihandledare, ”Maternal stress and allergic disease in her offspring”, Karolinska Institutet
 • Sandra Ganrud Tedner, registrerad 2018, bihandledare, “Specific IgE-profiles and allergy prediction”, Karolinska Institutet
 • Idun Holmdahl, registrerad 2018, bihandledare, “Långtidsuppföljning av småbarn som behövt akut sjukvård för luftvägsobstruktivitet: Vilka kommer få astma i skolåldern?”, Karolinska Institutet
 • Martin Färdig, registrerad 2018, bihandledare, “The risk of developing asthma in young children by factors related to pregnancy, birth and early lung function”, Karolinska Institutet

Tidigare handledarskap doktorander

 • Katarina Stenberg Hammar, PhD 2016, huvudhandledare, ”Viral wheeze and risk factors for childhood asthma- an evaluation of clinical, immunological and genetic factors”, Karolinska Institutet,
 • Christina Orsmark Pietras, PhD 2011, bihandledare, ”Interaction and regulation of asthma susceptibility genes”, Karolinska Institutet,
 • Nathalie Acevedo, PhD 2015, bihandledare, Epigenetic Mechanisms of Asthma and Allergy”, Karolinska Institutet,
 • Lovisa E Reinius, post doc, 2009-2013; bihandledare, Karolinska Institutet, Genetics and epigenetics in asthma

  Utbildning

  Magisterexamen i molekylärbiologi, Stockholms universitet 1996

  Med Dr i medicinsk genetik, Karolinska Institutet 2001

  Post doc vid Max Delbrück Center for Molecular Medicine och Charité Campus Virchow Clinic, Berlin, Tyskland, 2002-2005

  Docent i medicinsk genetik, Karolinska Institutet 2011

  Loading bibliometrics...