Christina Sundqvist

Christina Sundqvist

Kommunikatör

Jag är kommunikatör/webbredaktör vid Institutionen för laboratoriemedicin och ansvarar bland annat för institutionens hemsidor samt internkommunikation.

Om mig

Jag är internkommunikatör/webbredaktör och prefektassistent vid Institutionen för laboratoriemedicin. Började 4 mars, 2013. I min kommunikatörsroll är jag  ansvarig för institutionens interna och externa hemsidor - att ta hand om institutionens övergripande internkommunikation ligger helt enkelt på mitt bord. Jag bistår också prefekten med allehanda administration, men främst hanteringen kring signering av dokument samt arbetet med institutionens ledningsgrupp. Jag kommer närmast från AstraZeneca där jag arbetade de sista 10 åren som webbredaktör, större delen på IT och de sista två åren på Human Resources (HR).