christina_sandlund.jpg

Christina Sandlund

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar på Akademiskt primärvårdscentrum (SLSO) med fortbildning, vårdutveckling och professionell utveckling. Jag arbetar även kliniskt som distriktssköterska. 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2018 vid Karolinska Institutet. I min avhandling undersökte jag behov av behandling för sömnbesvär i befolkningen och utvärderade en gruppbehandling för patienter med sömnbesvär i primärvården. Mitt forskningsområde innefattar främst sömn, sömnstörningar och psykisk hälsa.

Utbildning

1994 Leg. sjuksköterska 

2007 Distriktssköterska

2010 Magister i omvårdnad

2018 Doktor i medicinsk vetenskap