Om mig

I mitt yrkesliv som sjuksköterska, barnmorska, omvårdnadshandledare och universitetsadjunkt har betydelsen av kommunikation och lärandet mellan människor inom vårdorganisationer alltid varit centralt.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde belyser vilka förutsättningar och gränser som finns för hur tolkning sker inom akutsjukvård och äldreomsorg.

Christina Lundin (2018) Organizing Language Interpreting Service in Elderly and Emergency Healthcare

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183945/FULLTEXT01.pdf

 

Christina Lundin, Emina Hadziabdic, Katarina Hjelm (2018)  Language interpretation conditions and boundaries in multilingual and multicultural emergency healthcare BMC International Health and Human Rights ,

 https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-018-0157-3

 

Emina Hadziabdic, Christina Lundin, Katarina Hjelm (2015) Boundaries and conditions of interpretation in multilingual and multicultural elderly healthcare  BMC Health Services Research

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-1124-5