Om mig

Jag är distriktssköterska och doktorand med anställning på Akademiskt primärvårdcentrum (APC) där jag arbetar med fortbildning, vårdutveckling och forskning.

Forskningsbeskrivning

Insomni är ett den vanligaste sömnstörningen hos primärvårdspopulationen och behandlas vanligtvis med insomningsläkemedel. Detta trots att förstahandsbehandlingen enligt världsledande forskning och svenska rekommendationer är icke farmakologisk behandling- beteende förändrande behandling så som sömnrestriktion. Rekommendationerna har varit desamma de senaste åren men den rekommenderade icke farmakologiska behandlingen kommer fortfarande bara en bråkdel av patienterna till gagn.

Mitt doktorandprojekt vill mäta effekterna av gruppledd sömnrestriktionsbehandling hos personer med insomni i primärvården. Sömnrestriktionen ges i grupp av specialutbildad legitimerad vårdpersonal, framför allt distriktsköterskor och sjuksköterskor som utbildats enligt fortbildningsmodellen ConPrim i sömnrestriktion.

Tidigare har fullskalig KBI mot insomni givits i grupp i primärvården av distriktsköterskor och sjuksköterskor med goda resultat. Genom  att korta ner behandlingen och bara använda dem mest effektiva komponenten sömnrestriktion, hoppas vi denna behandlingsform skall vara lika effektiv, mer tillgänglig och bättre implementerbar på grund att den är kortare samt att den kan ges av befintlig primärvårdspersonal.