Christian Smedberg

Christian Smedberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialist i kärlkirurgi vid kirurgkliniken Södersjukhuset och post doc vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

September 2021 disputerade jag med min avhandling "Population-Based Analysis of Incidence, Prognostic Determinants and Outcome in Aortic Dissection". Länk finns längre ner på sidan. I avhandlingen har vi visat att aortadissektion är vanliga än vad som tidigare beskrivits, att fler opereras och att dödligheten sjunker. Förhöjda nivåer av troponin T och smärtfri dissektion är assicierat med en ökad dödlighet. Hos patienter som behandlas med endovaskulär stentbehandling för aortadissektion typ B är en stor falsk kanal associaerat men en ökad dödlighet. Hos patienter som överlever det akut insjuknandet kan behandling med statiner och individualiserat blodtrycksänkande behandling förbättra överlevnaden i framtiden.

Framtida forskningsprojekt inkluderar patienter med aortadissektion, patienter med bukkärlsdissektion och patienter med benartärsjukdom. 

Utbildning

Läkarexamen 2011

Läkarlegetimation 2014

Specialistintyg i kärlkirurgi 2020

Disputation 2021

Akademiska priser och utmärkelser

Föredrag ESVS 2019, Prize session