Christian Guttmann, Top AI Leader, Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, Analytics, Data Science, Professor, Sweden, Europe

Christian Guttmann

Anknuten till Forskning

Under 20+ år har Dr. Guttmanns forskning fokuserat på Artificiell Intelligens & Maskininlärning, och genom entreprenörskap och innovation har han bidragit till ett positivt samhälle och ekonomi.

Om mig

Christians Linkedin och Twitter – Följ honom för de senaste nyheterna om Artificiell Intelligens och hälsa.

Min kalendar 2020

Tidigare talare och panelist (utvald)

Current Organising and Program committee (Selected)

Adjungerad assoc. professor Christian Guttmann (UNSW) har ett djupgående intresse och expertis inom artificiell intelligens, maskininlärning, datavetenskap, big data och analytik inom hälsa och medicin. Han är en entreprenörsmässigt driven och erfaren ledare inom teknologi med betydande förmågor inom forskning och kommunikation. Vid BT, IBM, HP och i framgångsrika uppstartsföretag och universitetsprojekt har han lett innovativa arbetsgrupper med hjälp av artificiell intelligens, datavetenskap, och maskininlärning inom hälsa och medicin. Han skapar high-impact system, patent och vetenskapliga publikationer och är en del av internationella styr- och programkommitéer för ledande konferenser inom innovativ artificiell intelligens och sjukvård. Han uppskattar att arbeta i bra samarbetsgrupper och partnerskap.

  • Vill du veta mer om artificiell intelligens, maskininlärning, big data och analyticts inom hälsa och medicin? Ska jag ger ett föredrag hos er verksamhet?

  • Intresserad av hand- och vägledning på master- eller doktorsnivå?

Kontakta christian.guttmann@ki.se eller guttmann.public@gmail.com.

Relevant Erfarenhet (recent)

2018 - Vice President, Global Head of AI and Data Science, Stockholm, Sverige

2016 - Grundande verkställande direktör vid Nordic Artificial Intelligence Institute, Stockholm, Sverige

2014 - Adjungerad assoc professor, University of New South Wales, Australien

2014 - Ank. Senior Forskare, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2016 - CEO och Grundare, HealthiHabits, Sverige

2014 - 2016 Ansvarig analytiker och projektledare, IVBAR, Stockholm, Sverige

2010 - 2012 Ansvarig forskningsgruppledare iCare, Etisalat British Telecom Innovation Centre, UAE

Innan dessa åtaganden arbetade Dr. Guttmann på flera projekt avseende avancerad datavetenskap och maskininlärning vid ledande företag och universitet.

Forskningsbeskrivning

Djupgående intresse och expertis gällande grundläggande och praktiska utredningar inom digital hälsa och medicin. Däribland:

  • Artificiell intelligens, maskininlärning, avancerad och prediktiv analys, stordata och datavetenskap
  • Social, mobil och wearable teknik
  • Digital hälsa, hälsoteknik, medicinteknik och bioteknik
  • Värdebaserade vårdmodeller, integrerad vård och hantering av kronisk sjukdom

Utbildning

2003 - 2008 PhD i Distribuerad Artificiell Intelligens (Monash University, Australien)

1998 - 2001 Master of Science Artificiell Intelligens (Kungliga Tekniska högskolan Sverige)

1996 - 2001 Diplom Informatiker (University Paderborn, Tyskland)

1998 - 2001 Kandidatexamen (Psykologi) (Stockholms Universitet, Sverige)

Akademiska priser och utmärkelser

2019   Top 100 Global AI Leader, DKA

2014   Invention Achievement Award (IBM) -- "Patent in Data Science and Analytics"

2010   Competitive Fellowship award från Australian Academy of Science (AAS)

1999   Pris för bästa masteruppsats (Svenska AI Sällskapet)