Christian

Christian Garheden

Verksamhetsutvecklare

Om mig

Jag jobbar inom serviceenheten på KI:s centrala IT-avdelning och gruppen Kundrelationer/BRM. Vi jobbar med verksamhetsrelationer mot universitetsförvaltning och institutioner. Vår uppgift är att skapa och förvalta en god relation med verksamheten för att kunna erbjuda attraktiva, standardiserade och väldefinierade tjänster.

Inom vår grupp ska vi även hålla verksamheten informerad om ITA:s planer, större förändringar, kommande större störningar och nya tjänster. Vi är aktivt ute och inhämtar verksamhetens behov och agerar kravställare inom ITA så att de uppfylls.

Jag är kundansvarig och kontaktperson för Institutionsgrupp Nord (GPH, CNS, KI DS, KBH, LIME, MedS, MMK, OnkPat) samt MWLC, externa företag.