Christian Edling

Christian Edling

Samordnare

Samordnare för utbildningsrättsliga frågor

Om mig

Jag arbetar som verksamhetsstöd mot utbildningsansvariga, men också direkt gentemot lärare och studenter. I arbetsuppgifterna ingår förebyggande arbete genom olika utbildningsinsatser, men även arbete med riktlinjer och anvisningar samt information om utbildningsrättsliga frågor gentemot personal och, i viss mån, studenter. Dessutom är jag ansvarig för att genomföra utredningar av olika utbildningsrättsliga frågor. Exempel på frågor/ärenden är diskriminering i samband med utbildningen, examination, tillgodoräknanden, överklaganden m.m.

Jag är jurist och arbetade före min anställning vid Karolinska Institutet i tio år som jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.