Om mig

Jag arbetar som verksamhetsstöd mot utbildningsansvariga, men också direkt gentemot lärare och studenter. I arbetsuppgifterna ingår förebyggande arbete genom olika utbildningsinsatser, men även arbete med riktlinjer och anvisningar samt information om studenträttsliga frågor gentemot studenter och personal. Dessutom är jag ansvarig för att genomföra utredningar av olika studenträttsliga frågor. Exempel på frågor/ärenden är diskriminering i samband med utbildningen, examination, tillgodoräknanden, överklaganden m.m.

Jag är jurist och har före min anställning vid Karolinska Institutet arbetat vid Stockholms universitet som jämlikhetssamordnare i tio år.