Christian Edling

Christian Edling

Samordnare

Samordnare, verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter

Om mig

Utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete inom utbildning

Jag arbetar tillsammans med Frida Engman som verksamhetsstöd mot utbildningsansvariga, men också direkt gentemot lärare och studenter. I arbetsuppgifterna ingår förebyggande arbete genom olika utbildningsinsatser, men även arbete med riktlinjer och anvisningar samt information om utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete gentemot personal och, i viss mån, studenter. Dessutom är jag ansvarig för att genomföra utredningar av olika utbildningsrättsliga frågor. Exempel på frågor/ärenden är diskriminering och kränkande särbehandling i samband med utbildningen, examination, tillgodoräknanden, överklaganden m.m.

För frågor skicka e-post till ursam-uf@ki.se.

Jag är jurist och arbetade före min anställning vid Karolinska Institutet i tio år som jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.