Christian Bohm

Christian Bohm

Teamchef

Som för teamchef för AUI leder jag gruppen med ansvar för access, utveckling och integration inom ITA

Om mig

Vad arbetar AUI med?

  • Access (IAM)
  • Utveckling
  • Integration

Vilka system arbetar AUI med?

  • IDAC (KI:s identitets och behörighetssystem)
  • KIIP (Verksamhetskritisk integrationsplattform) 
  • KIAccount (Funktionalitet för KI-konton)
  • L3C (Tillhandahåller Ladok-data till KI)
  • KIWAS (Systemstöd för kurser på forskarnivå)
  • Selma på Webb (Visar utbildningsutbudet på ki.se)