Skip to main content

Om mig

Jag arbetar på Akademiskt primärvårdscentrum (SLL) med fortbildning och professionell utveckling samt kliniskt som distriktssköterska.  

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2018 vid Karolinska Institutet. I min avhandling undersökte jag behov av behandling för sömnbesvär i befolkningen och utvärderade en gruppbehandling för patienter med sömnbesvär i primärvården.

Utbildning

1994 Leg. sjuksköterska 

2007 Distriktssköterska

2010 Magister i omvårdnad

2018 Doktor i medicinsk vetenskap

Loading bibliometrics...