Skip to main content
hultman_christina

Christina Hultman

Professor emerita

Institutioner:
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt

 • BROAD-studien
 • STANLEY-studien
 • SAGA-studien
 • Arvets och miljöns påverkan vid psykossjukdomar
 • Schizofreni: Tidiga etiologiska faktorer, prognos och anhörigperspektiv
 • Schizofreni och bipolär sjukdom: hjärnfunktion, genetisk sårbarhet och tidiga riskfaktorer
 • Populationsbaserad genetisk fall-kontrollstudie om schizofreni
 • Återhämtningsprocessen efter tsunamikatastrofen
 • Riskfaktorer för post-partum psykos
 • Skolbetyg hos patienter med schizofreni och bipolär sjukdom
 • Web-baserad screening av psykossymptom i befolkningen
 • Gemensamma riskfaktorer för schizofreni och bipolär sjukdom

Utbildning

 • 1996 Fil dr klinisk psykologi, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet
 • 2002 docent i medicinsk psykologi, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet
 • 2007 universitetslektor i psykiatrisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Loading bibliometrics...