Skip to main content
Christian Guttmann, Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, Analytics, Data Science, Professor, Stockholm, Sweden
Under 20+ år har Dr. Guttmanns forskning fokuserat på Artificiell Intelligens & Maskininlärning, och genom entreprenörskap och innovation har han bidragit till ett positivt samhälle och ekonomi.

Christian Guttmann

Anknuten till Forskning

Under 20+ år har Dr. Guttmanns forskning fokuserat på Artificiell Intelligens & Maskininlärning, och genom entreprenörskap och innovation har han bidragit till ett positivt samhälle och ekonomi.

Om mig

Christians Twitter – Följ honom för de senaste nyheterna om Artificiell Intelligens och hälsa.

Min kalendar 2019

 • AI Business Summit, Sweden - January 30
 • IoT Think Tank, Spain - February 25
 • Partner Summit, Spain - February 26
 • Mobile World Congress, Spain - February 27 
 • Tieto Pune, Mumbai and Pune, India, March 11 - 15
 • Stockholm Talent Summit, Sweden, March 21
 • CCEA Change, Finland, March 21
 • Uludag Economic Summit, Turkey, March 23
 • Nordic Business Insight Group, Finland, May 7
 • Rise of AI, Berlin, May 14 - 16

Gästtalare (Vald)

 • Apr 2018 "How Artificial Intelligence and Machine Learning Disrupts Businesses", Stockholm School of Economics, Stockholm

 • Mar 2018 "The influence of Artificial Intelligence and Machine Learning in Digital Health", Australian Health Week, Australia

 • Feb 2018 "MBA Executive Course: The role of Artificial Intelligence in Disruptive Businesses" Vlerick School of Economics, Brussels

 • Jan 2018 "How will artificial intelligence influence future healthcare", Cardiovascular disease in a broad perspective symposium, Sweden
 • Dec 2017 "Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens", DigiGov, Sweden

 • Nov 2017 "Artificial Intelligence: Will it transform Diabetes?", National diabetes meeting, Sweden

 • Nov 2017 "AI and Machine Learning in Context", Executive Strategy Series, Sweden

  Sep 2017 "Nordiska Perspektivet på Artificiell Intelligens", French Embassy, Sweden

 • Sep 2017 "Artificial Intelligence in Diabetes Care", Health Care Strategies for Value Creation, Sweden

 • Sep 2017 "How Artificial Intelligence Transforms Health Care and Medicine", 23rd Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, Sweden

 • Jul 2017 "Fight Amongst the Giants! AI versus AI.", SUNDOWN AI Conference, USA

 • Apr 2017 "How is Artificial Intelligence shaping the Future of Health", With the Best of Artificial Intelligence, USA

 • May 2017 "Advancements in Artificial Intelligence", Digital Health Conference, CEBIT, Sydney, Australia
 • Apr 2017 "Digital Health -- Big Data and IOT in Health", Upgraded Festival, Helsinki, Finland
 • May 2017 "Artificial Intelligence within Health - a data driven revolution", Stockholm Science City Foundation, Stockholm, Sweden
 • Mar 2017 "HealthiHabits - Nordic Digital Therapeutics", CHaSE Health And Science Exposition, Stockholm, Sweden
 • Feb 2017 "From scientific idea to company", KI Career Profile, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Jan 2017 "Artificial Intelligence and Health", Stockholm AI group, Sweden
 • Nov 2016 EDX course on "Big Data and Analytics in Health", Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Nuvarande organisering och programkommitté

Adjungerad assoc. professor Christian Guttmann (UNSW) har ett djupgående intresse och expertis inom artificiell intelligens, maskininlärning, datavetenskap, big data och analytik inom hälsa och medicin. Han är en entreprenörsmässigt driven och erfaren ledare inom teknologi med betydande förmågor inom forskning och kommunikation. Vid BT, IBM, HP och i framgångsrika uppstartsföretag och universitetsprojekt har han lett innovativa arbetsgrupper med hjälp av artificiell intelligens, datavetenskap, och maskininlärning inom hälsa och medicin. Han skapar high-impact system, patent och vetenskapliga publikationer och är en del av internationella styr- och programkommitéer för ledande konferenser inom innovativ artificiell intelligens och sjukvård. Han uppskattar att arbeta i bra samarbetsgrupper och partnerskap.

 • Vill du veta mer om artificiell intelligens, maskininlärning, big data och analyticts inom hälsa och medicin? Ska jag ger ett föredrag hos er verksamhet?

 • Intresserad av hand- och vägledning på master- eller doktorsnivå?

Kontakta christian.guttmann@ki.se eller guttmann.public@gmail.com.

Relevant Experience (recent)

2016 - Grundande verkställande direktör vid Nordic Artificial Intelligence Institute, Stockholm, Sverige

2014 - Adjungerad assoc professor, University of New South Wales, Australien

2014 - Ank. Forskare, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2016 - Direktör för Artificial Intelligence and Data Science, Hälsosamma vanor, Stockholm, Sverige

2014 - 2016 Ansvarig analytiker och projektledare, IVBAR, Stockholm, Sverige

2010 - 2012 Ansvarig forskningsgruppledare iCare, Etisalat British Telecom Innovation Centre, UAE

Innan dessa åtaganden arbetade Dr. Guttmann på flera projekt avseende avancerad datavetenskap och maskininlärning vid ledande företag och universitet.

Forskningsbeskrivning

Djupgående intresse och expertis gällande grundläggande och praktiska utredningar inom digital hälsa och medicin. Däribland:

 • Artificiell intelligens, maskininlärning, avancerad och prediktiv analys, stordata och datavetenskap
 • Social, mobil och wearable teknik
 • Digital hälsa, hälsoteknik, medicinteknik och bioteknik
 • Värdebaserade vårdmodeller, integrerad vård och hantering av kronisk sjukdom

Utbildning

2003 - 2008 Fil.dr i Distribuerad artificiell intelligens (Monash University, Australien)

1998 - 2001 Teknologie masterexamen (Kungliga Tekniska högskolan Sverige)

1996 - 2001 Diplom Informatiker (University Paderborn, Tyskland)

1998 - 2001 Kandidatexamen (Psykologi) (Stockholms Universitet, Sverige)

Akademiska priser och utmärkelser

2014   Invention Achievement Award (IBM) -- "Patent in Data Science and Analytics"

2010   Competitive Fellowship award från Australian Academy of Science (AAS)

1999   Pris för bästa masteruppsats (Svenska AI Sällskapet)

Loading bibliometrics...