Skip to main content
charlotte_ytterberg_4.jpg

Charlotte Ytterberg

Lektor/sjukgymnast

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag har en förenad anställning som universitetslektor vid Karolinska Institutet och sjukgymnast med specialistkompetens vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är docent vid Karolinska Institutet och adjungerad professor vid Syddansk Universitet. Jag är forskargruppsledare för forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning och har ett nära samarbete med forskargruppen HELD.

Jag har erfarenhet av undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt vid Fysioterapeutprogrammet och som kursansvarig för den fristående kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder

Forskningsbeskrivning

Min forskning är tvärvetenskaplig och jag har flera pågående interdisciplinära samarbeten såväl nationellt som internationellt inom projekt som omfattar studier av konsekvenser av neurologisk sjukdom på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet. Jag studerar individers behov av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvårdsinsatser, samt deras utnyttjande av dessa insatser. Jag studerar även hur patientens behov och problem fångas upp av sjukvården samt betydelsen av personcentrerad rehabilitering. Jag har erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ metod samt av olika typer av design såsom befolkningsbaserade och cohortstuder, tvärsnitts och longitudinella studier, interventionsstudier - pilotstudier och randomiserade kontrollerade studier. 

Loading bibliometrics...