Skip to main content
charlottewahlin_2845.jpg

Charlotte Wåhlin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har under många år arbetat som ergonom/arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården. 2012-2014 hade jag en post doc anställning på Enheten för interventions- och implementeringsforskning. Anställningen var kopplad till programmet för företagshälsovårdsforskning och forskningsområdet arbetshälsa. Numera är jag anknuten forskare på enheten. 

Stresspreventionsprojekt "Stress På Arbetsplatsen" (SPA): Syftet med projektet är att studera metoder för att förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Målsättningen är att pröva om insatser riktade mot organisation och arbetsmiljö kan minska stress och förebygga stressrelaterad ohälsa. Vi är en forskargrupp som har jobbat med projektet under några år. Ta gärna del av våra publikationer.

Kompetenscentrum för företagshälsovård: Under flera år medverkade jag i en riktlinjegrupp inom kompetenscentret för företagshälsa där forskare och konsulter samverkade.  Första riktlinjen lanserades 2014 ”Riktlinjer vid ländryggsbesvär”. Samtliga riktlinjer finns publicerad på: www.fhvforskning.se

Arbets- och miljömedicin Sedan 2015 arbetar jag heltid som ergonom på Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tillsammans med övriga yrkeskategorier i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Upptagningsområdet är region Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Vi arbetar även med att sprida kunskap i regionen. Jag är involverad i flera forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och utvärdera insatser på arbetsplatsen för att främja hälsa och god arbetsmiljö. En kanal där vi sprider kunskap är vår blogg om arbetsmiljö och miljö. En välbesökt blogg, med över 50 000 besökare per år. Välkommen att besöka Arbets-och miljömedicinbloggen: www.arbetsochmiljomedicin.se 

Forskningsbeskrivning

Som arbetsmiljöforskare har jag främst fokus på interventions- och implementeringsforskning. Min forskning handlar om förekomst av arbetsrelaterade besvär, både muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för att förhindra arbetsskador och främja en god arbetsmiljö. Mina pågående forskningsprojekt:

  • Nack- och skulderbesvär bland truckförare
  • Arbetsmiljö och hälsa inom tandvården
  • Stressprevention på arbetsplatsen
  • Vårdskador och arbetsskador
  • Arbetsmiljöåtgärder inom hälso-och sjukvård/omsorg
  • Forskningskommunikation och kommunikation via social medier

Min avhandling: Jag disputerade 2012 vid Linköpings Universitet med avhandlingen "The Rehabilitation Process for Individuals with Musculoskeletal and Mental Disorders: Evaluation of Health, Functioning, Work Ability and Return to Work". Mitt avhandlingsarbete var inriktat på att utvärdera metoder användbara för att kartlägga och utvärdera hälsa, funktion, arbetsförmåga och arbetssituation för individer med muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa. Min forskning handlade även om att utvärdera vilka insatser som gynnar återgång i arbete vid sjukskriving, vilken nytta personen upplever av insatsen, med ett speciellt fokus på arbetsrelaterade interventioner.

Utbildning

  • Medicine doktors examen, Linköpings Universitet, 2012
  • Sjukgymnastutbildningen, 1987, magisterexamen 2000
  • Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
  • Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009/2010
Loading bibliometrics...