Fotografi på Chatrin Lindahl

Chatrin Lindahl

Administratör

Om mig

Jag arbetar som chefsassistent för prefekt Anders Franco-Cereceda, samt som registrator och webbredaktör. I rollen som chefsassistent hanterar och samordnar jag ärenden till prefekten som innefattar kallelser, intyg och underskrifter på ansökningar. Jag hanterar även olika beställningar, planering och organisering av möten/evenemang samt protokollskrivning. Utöver det är jag registrator och diarieför prefektbeslut & etiska ansökningar och är tillsammans med institutionens arkivarie delansvarig för arkivet. Som webbredaktör arbetar jag tillsammans med institutionens informatör med att uppdatera innehåll på institutionens webbsidor.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna L1:00, Anna Steckséns gata 53