Foto på Chatrin Lindahl

Chatrin Lindahl

Administratör

Om mig

Jag arbetar som chefsassistent för prefekt Anders Franco-Cereceda, samt som registrator och webbredaktör. I rollen som chefsassistent hanterar och samordnar jag ärenden till prefekten som innefattar kallelser, intyg och underskrifter på ansökningar. Jag hanterar även olika beställningar, planering och organisering av möten/evenemang samt protokollskrivning. Utöver det är jag registrator och diarieför prefektbeslut, etiska ansökningar, tillgodoräknanden och är tillsammans med institutionens arkivarie ansvarig för arkivet. Som webbredaktör arbetar jag tillsammans med institutionens informatör med att uppdatera innehåll på institutionens webbsidor och sociala medier. 

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna L1:00, Anna Steckséns gata 53

Loading bibliometrics...