Fotografi på Chatrin Lindahl

Chatrin Lindahl

Administratör

Om mig

Jag är prefektassistent vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) och stödjer professor Anders Franco-Cereceda och ledningsgruppen vid MMK. Jag samordnar och hanterar olika ärenden vilket innefattar planering/organisering av möten & evenemang, avtalshantering samt signering av olika dokument så som rekommendationsbrev, intyg och ansökningar. Jag är registrator och diarieför prefektbeslut och etiska ansökningar. Utöver det är jag delansvarig för institutionens arkiv samt arbetar som webbredaktör tillsammans med institutionens informatör.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna (GKS) L1:00, Anna Steckséns gata 53