Skip to main content
Charlotta Thunborg

Charlotta Thunborg

Forskningssamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag arbetar för närvarande som forskningskoordinator i olika projket i Nordic Brain Network. Jag har ett brinnande intresse för demenssjukdom och livsstil ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Jag jobbar aktivt med att lära ut hur livsstilsfaktorer kan påverka risken att insjukna i demenssjukdom.

Forskningsbeskrivning

Min forskning i vårdvetenskap och medicinsk vetenskap rör livsstilsfaktorer och dess inverkan på vår hjärnhälsa. Jag har även en teoretisk bakgrund som beteendemedicinskt utbildad fysioterapeut. Detta har medfört att jag är särskilt intresserad av beteenderelaterade faktorers inverkan vid livsstilsförändringar, som samspelet mellan indivien och dennes tankar, farhågor, attityder och tilltro till egen förmågan vid en livsstillsförändring.

Mina nya arbetsuppgifter handlar om att starta- och implementera forskningsprojekt om hälsosam livsstil och hjärnhälsa och hur det kan påverka risken att drabbas av kognitiv svikt/demenssjukdomar, samt även göra livsstilsinterventioner hållbara!

Loading bibliometrics...