Skip to main content

Om mig

Jag arbetar för närvarande som forskningskoordinator i MIND-AD. Jag har ett brinnande intresse för demenssjukdom och livsstil ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra omhändertagandet för personer med demenssjukdom i sent skede och numer även i tidigt stadium.

Forskningsbeskrivning

Min forskning i vårdvetenskap och medicinsk vetenskap rör samspelet mellan personen med demenssjukdom och vårdaren i samband med en förflyttningssituation. Jag tittar på olika beteendemönster – och utgår från såväl omgivande som personliga faktorer och beteenden hos båda individerna.

Mina nya arbetsuppgifter rör en multimodal intervention vid prodromal Alzheimer. Jag ansvarar för den fysiska aktivitetsdelen i pilotprojektet, MIND-AD.

 

Loading bibliometrics...