charlotte_ytterberg_4.jpg

Charlotte Ytterberg

Lektor/fysioterapeut

Om mig

Jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning och har en förenad anställning som universitetslektor vid Karolinska Institutet och sjukgymnast med specialistkompetens vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är adjungerad professor vid Syddansk Universitet. Jag disputerade 2008 vid Karolinska Institutet och har därefter kombinerat forskning och utbildning. Jag är forskargruppsledare för forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning och har ett nära samarbete med forskargruppen HELD.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är tvärvetenskaplig och jag har flera pågående interdisciplinära samarbeten såväl nationellt inom olika regioner i Sverige som internationellt inom hög- låg- och medelinkomstländer såsom Danmark, USA och Uganda. Min forskning är kliniknära och i flera projekt arbetar jag med samskapande/co-design med patienter, närstående och hälso- och sjukvårdens aktörer i utveckling, utvärdering och implementering av komplexa interventioner. Jag bedriver forskning i samarbete med olika forskargrupper inom projekt som omfattar studier av konsekvenser av neurologisk sjukdom på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet. Jag studerar hur patientens behov och problem fångas upp av sjukvården samt betydelsen av egenvård och personcentrerad rehabilitering. Jag studerar även individers behov av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvårdsinsatser, samt deras utnyttjande av dessa insatser.

Pedagogiska meriter

Jag har erfarenhet av undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt vid Fysioterapeutprogrammet och som kursansvarig för den fristående kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder