Om mig

Tidigare hade jag en post doc anställning vid enheten. Anställningen var kopplad stresspreventionsprojektet "Stress På Arbetsplatsen" (SPA) och till programmet för företagshälsovårdsforskning och forskningsområdet arbetshälsa. Numera är jag anknuten forskare vid enheten. 

Under flera år medverkade jag i en riktlinjegrupp inom kompetenscentret för företagshälsa där forskare och konsulter samverkade. Första riktlinjen lanserades 2014 ”Riktlinjer vid ländryggsbesvär”. Samtliga riktlinjer och andra publikationer finns att ladda ner via Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbsida: www.mynak.se

Arbets- och miljömedicin Jag arbetar som ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin, vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tillsammans med övriga i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Upptagningsområdet är region Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Vi arbetar även med att sprida kunskap. Jag är involverad i flera forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och utvärdera insatser på arbetsplatsen för att främja hälsa och god arbetsmiljö. En kanal där vi sprider kunskap är vår blogg om arbetsmiljö och miljö. En välbesökt blogg, med över 50 000 besökare per år. Välkommen att besöka Arbets-och miljömedicinbloggen: www.arbetsochmiljomedicin.se 

Jag är docent och är sedan 2020 adjungerad universitetslektor inom arbetsmedicin med inriktning ergonomi vid Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, Medicin och vård. Jag undervisar vid läkar- och  fysioterapiprogrammet samt vid master kurser. 

Forskningsbeskrivning

Som arbetsmiljöforskare har jag främst fokus på interventions- och implementeringsforskning. Min forskning handlar om förekomst av arbetsrelaterade besvär, både muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa, arbetsförmåga, ergonomi samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för att förhindra arbetsskador och främja en sund och säker arbetsmiljö. Jag har uppdraget som forskningsledare för projektet "Patient and Workers Safety Study" (PAWSS). 

Mina pågående forskningsprojekt:

  • Nack- och skulderbesvär bland truckförare
  • Arbetsmiljö och hälsa inom tandvården
  • Vårdskador och arbetsskador
  • Riskbedömning och arbetsmiljöåtgärder inom hälso- och sjukvård samt omsorg 
  • Stressprevention inom hälso- och sjukvård och inom grundskolan

Min avhandling: "The Rehabilitation Process for Individuals with Musculoskeletal and Mental Disorders: Evaluation of Health, Functioning, Work Ability and Return to Work”.

Utbildning

  • Medicine doktors examen, Linköpings Universitet, 2012
  • Sjukgymnastutbildningen, 1987, magisterexamen 2000
  • Specialist i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
  • Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009/2010
  • Docent, Linköpings Universitet, 2020