Fotot Charlotte Rossland

Charlotte Rossland

Prefektsekreterare

Om mig

Jag vikarierar för Therese Wahlström året ut och tar över de flesta uppgifterna som prefektassistent på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Jag stödjer professor Carl Johan Sundberg i områden han ansvarar för som prefekt. Jag samordnar också möten och frågor som rör LIME:s Ledningsgrupp, Chefsforum, Institutionsrådet samt diverse andra institutionsgemensamma aktiviteter, som LIME Breakfast, LIME Walks och LIMEs institutionsdagar.

Jag kommer senast från Stockholms universitet där jag i många år jobbat vid förvaltningen, framför allt med koordinering av samverkan med näringsliv, offentliga och ideella organisationer.  

För lokalrelaterade frågor, kontakta Annelie Jonsson på lokaler@lime.ki.se 

Besök mig gärna i rum 4105 på plan 4 i Widerströmska huset!