Charlotte Ovesen

Charlotte Ovesen

Handläggare

Om mig

Handläggare inom KBH Utbildningsnämnd samt handläggare för Barnmorskeprogrammet och KUB (Kompletterande utbildning för barnmorskor från land utanför EU/EES samt Schweiz).

Avdelningsadministratör på avdelningen för reproduktiv hälsa samt administratör i internationella kommittén för Barnmorskeprogrammet, MINC.

Arbetat på Karolinska Institutet med bland annat Tandläkarutbildningen, Optikerutbildningen, Barnmorskeutbildningen samt som administratör inom Rättsmedicin/forskargrupp.