Charlotte Oja

Charlotte Louise Oja

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är läkare, specialist i allmänmedicin, intresserad av hur vi kan öppna upp samtal mellan våra långtidssjuka patienter och deras barn.

Forskningsbeskrivning

Forskning, klinsik erfarenhet och Hälso- och sjukvårdslagen ger sjukvårdspersonal utmaningen att ge våra patienters minderåriga barn tillgång till information om förälders sjukdom. Vår forskning undersöker genom intervjuer med föräldrar och barn hur problemområdet ser ut. En Grundad Teori om vad barn och föräldrar uppfattar vara sin utmaning då föräldern är sjuk presenteras, inklusive hur samtalet dem emellan förlöper, eller ofta låses, och vilket stöd barn och föräldrar då önskar från sjukvården.

Pedagogiska meriter

Mångårig handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare med särskilt intresse för patientcentrerad intervjuteknink samt primärvårdens unika möjligheter och svårigheter.

Skriver och föreläser om barn som anhöriga i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Utbildning

Läkarutbildning Umeå Universitet.

Specialistexamen i allmänmedicin.

Medicine doktor.