Charlotte Oja

Charlotte Louise Oja

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är läkare, specialist i allmänmedicin, intresserad av hur vi kan öppna upp samtal mellan våra långtidssjuka patienter och deras barn.

Forskningsbeskrivning

Forskning, klinsik erfarenhet och Hälso- och sjukvårdslagen ger sjukvårdspersonal utmaningen att ge våra patienters minderåriga barn tillgång till information om förälders sjukdom. Vår forskning undersöker genom intervjuer med föräldrar och barn som analyseras med Grundad Teori hur problemområdet ser ut. Tillsammans med resultat från en pågående systematisk litteraturöversikt utgör detta grunden för förslag på förbättring inom området i klinisk praktik. 

Pedagogiska meriter

Mångårig handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare med särskilt intresse för patientcentrerad intervjuteknink samt primärvårdens unika möjligheter och svårigheter.

Utbildning

Läkarutbildning Umeå Universitet.

Specialistexamen i allmänmedicin.

Doktorand.