Charlotta Thunborg

Charlotta Thunborg

Forskningssamordnare

Jag är fysioterapeut och forskare på KI. Jag arbetar både kliniskt/praktiskt och som forskare med patienter med misstänkt demens på minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset

Om mig

Jag arbetar för närvarande som forskningskoordinator i olika projket i Nordic Brain Network (Prof Kivipelto). Jag har ett brinnande intresse för demenssjukdom och livsstil ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Jag jobbar aktivt med att lära ut hur livsstilsfaktorer kan påverka risken att insjukna i demenssjukdom.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga ansvarsområde är att främja implementeringen av forskningsresultat inom medicinsk vetenskap. Min forskning är inriktad på studier av livsstilsfaktorer och deras påverkan på hjärnhälsan. Mitt forskningsintresse kretsar främst kring spridning och implementering av resultat från den banbrytande FINGER-studien, en omfattande multimodal intervention för hälsosam livsstil som är avsedd att skydda hjärnan mot plackbildning och uppkomsten av Alzheimers sjukdom (AD).

Med en teoretisk bakgrund som beteendemedicinskt utbildad fysioterapeut har jag ett särskilt intresse för hur beteenderelaterade faktorer påverkar individers förmåga att genomföra livsstilsförändringar. Detta inkluderar att undersöka interaktionen mellan individers tankar, farhågor, attityder och egentilltro i samband med livsstilsförändringar.

Inom ramen för mina arbetsuppgifter vid Karolinska Institutet (KI) innefattar min roll att fungera som forskningskoordinator i olika projekt inom forskargruppen Nordic Brain Network (NBN). Jag har också projektledaransvar för flera projekt, särskilt de som rör implementeringen av en hälsosam livsstil enligt FINGER-modellen för att förbättra hjärnhälsan. Dessa arbetsuppgifter inkluderar att ansöka om forskningsanslag och hantera olika administrativa aspekter såsom ekonomisk förvaltning och uppdatering av forskningsdatabaser, samt skriva artiklar och sprida forskningsresultat. Dessutom är jag engagerad i handledning av både master- och doktorandstudenter.

Mitt arbete är djupt rotat i betydelsen av att forska om kognitiv svikt och demens. Trots att nya modifierande läkemedel rönt stor uppmärksamhet senaste året, så har vi ännu inget tillgängligt botemedel mot demenssjukdom. Ny forskning visar emellertid att upp till 40% av risken att drabbas av demenssjukdom och kognitiv svikt kan förebyggas genom livsstilsinterventioner. En central aspekt av mitt arbete är att utveckla och främja hållbara hälsosamma levnadsvanor enligt FINGER-modellen för att hjälpa människor att förändra sin livsstil i syfte att främja hjärnhälsan.