Charlotta Thunborg

Charlotta Thunborg

Forskningssamordnare

Jag är fysioterapeut och forskare på KI. Jag arbetar både kliniskt/praktiskt och som forskare med patienter med misstänkt demens på minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset

Om mig

Jag arbetar för närvarande som forskningskoordinator i olika projket i Nordic Brain Network (Prof Kivipelto). Jag har ett brinnande intresse för demenssjukdom och livsstil ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Jag jobbar aktivt med att lära ut hur livsstilsfaktorer kan påverka risken att insjukna i demenssjukdom.

Forskningsbeskrivning

Min forskningsinriktning i medicinsk vetenskap rör livsstilsfaktorer och dess inverkan på vår hjärnhälsa. Min teoretisk bakgrund som beteendemedicinskt utbildad fysioterapeut  medför att jag är särskilt intresserad av beteenderelaterade faktorers inverkan vid livsstilsförändringar. Som exempelvis samspelet mellan individen och dennes tankar, farhågor, attityder och tilltro till den egna förmågan vid en livsstilsförändring.

I mina arbetsuppgifter vid KI ingår att vara forskningskoordinator i olika projekt i forskargruppen Nordic Brain Network. Jag projektleder flera projekt, exempelvis implementering av hälsosam livsstil enligt FINGER modellen för bättre hjärnhälsa på olika nivåer. I arbetet ingår en del anslagsskrivande och annan administration som ekonomi och uppdatering av databaser. Jag handleder även studenter både på masternivå och doktorandnivå. Kognitiv svikt och demens är verkligen viktigt att forska om, det finns ännu inget botemedel, men enligt nya rön kan ca 40% av risken att drabbas förhindras med livsstilsinterventioner. Och en av de viktigaste uppgifterna enligt mig är att göra livsstilen hållbar och njutbar!