Om mig

Doktorand vid Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Inst för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sen 2016.

Mitt forskningsprojekt: "Nya metoder att hos tandläkaren uppmärksamma riskindivider för skörhet och fragilitetsfrakturer"

Huvudhandledare: Docent Helena Salminen.
Bihandledare: Forskningschef Pia Skott, Docent Holger Theobald och Docent Sven Nyrén

Arbetar kliniskt som tandläkare på avd för Orofacial Medicin, Folktandvården, Stockholms sjukhem.