Om mig

Jag är enhetschef för Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. På min enhet arbetar de internationella handläggarna som ger stöd till in- och utresande utbytesstudenter samt verksamhetsstöd i dessa frågor, samordnaren för verksamhetsstöd i studenträttsliga frågor, samordnare för verksamhetsstöd i frågor kring studenter med funktionsnedsättning, samordnare för administrativa processer och nätverk samt samordnaren för verksamhetsstöd i arbets- och studiemiljöfrågor för studenter. 

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss!