Om mig

Jag är enhetschef för Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

Vi ger stöd inom

- verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter

- verksamhetsstöd i övergripande utbildningsadmininstrativa processer

- tentamensservice

- utbytesstudier

- verksamhetsstöd för studenter med funktionsnedsättning.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss!