Om mig

Jag är överläkare i internmedicin och doktorand inom medicinsk pedagogik. Jag har alltid varit fascinerad om hur läkarkandidater lär sig att tänka som läkare och lärandets komplexitet. Mitt forskningsintresse är Klinisk Resonemang (Clinical Reasoning) i verkliga, opporunistiska och ofta kaotiska arbetsmiljöer.   

Utbildning

Läkarexamen 2002

Specialist i intermedicin 2011

Magister i medicinsk pedagogik 2015