Skip to main content

Om mig

Mitt forskningsfokus ligger inom området hälsa och arbete med inriktning på ojämlikhet. Jag är involverad i internationella och lokala studier om sociala skillnader, konsekvenserna av ohälsa och vårdutnyttjande. Forskningen är främst baserad på epidemiologiska metoder.

Jag har en anställning vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting och är anknuten till forskargruppen Equity and Health Policy vid institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) KI.

Utbildning

Biomedicinsk analytikerexamen, 1981

Masterexamen: Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 1999

Medicine doktorsexamen: Folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska Institutet, 2006

Loading bibliometrics...