untitled.png

Cesare Patrone

Lektor/klinisk anställning

Forskningsbeskrivning

Stroke, neurodegeneration och diabetes

Vår forskargrupp ( https://ki.se/en/kisos/the-neurocardiometabol-group) har två fokusområden: 

 • Identifiering av effektiva behandlingar för stroke vid diabetes genom preklinisk forskning.
 • Undersökning av de cellulära mekanismer som ligger till grund för neurologiska komplikationer vid diabetes.

Stroke drabbar flera miljoner människor varje år i världen, en stor del av dessa personer lider samtidigt av diabetes. Diabetes har blivit epidemisk och är nu den fjärde största dödsorsaken USA. Cirka 90 % av medicinska och omsorgsmässiga kostnader förknippade med diabetes är kopplade till det som kallas makrovaskulära komplikationer, exempelvis stroke. Alzheimers sjukdom, kognitiv svikt och demens är också överrepresenterade vid diabetes. Tyvärr är de underliggande mekanismerna som orsakar detta dåligt utforskade.

Vår grupp har nyligen publicerat data som tyder på att aktivering av receptorn för glukagonlik peptid 1 (GLP-1R) är neuroprotektivt vid stroke, både i diabetiska försöksdjur och vid normal glukosomsättning.

Vi har också visat i en djurmodell att typ 2 diabetes inducerar nervcellsförlust och inflammation i hjärnvävnaden. Dessa resultat kan bidra till att förstå hur och när diabetes leder till demens. Avslutningsvis har våra resultat också visat att glukolipotoxisitet påverkar hjärnans möjlighet till återuppbyggnad negativt och att denna negativa effekt kan motverkas av neuropeptiderna galanin och PACAP.

Pedagogiska meriter

July 2013- ongoing, Project Coordinator/Examiner in degree projects in medicine, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, KI. The position involves reviewing the students’ work-plan, half time and final thesis, arrange seminars and examine the work.

2015- 2020 Visiting Professor (1 week/year), Univ. of Piemonte Orientale, Novara, Italy

Utbildning

2018 Assess the structure of examination of projects, Workshop,  Karolinska Institutet

2013  Docent in neuroscience, Karolinska Institutet 2011  Course in "Assessment in Higher Education", Karolinska Institutet 2011  Basic Course in Education for University Teachers, Karolinska Institutet 2010  Introductory Doctoral Supervision Course, Karolinska Institutet 2010  Work environment issues and manager responsibilities , Karolinska Institutet 2009  Laboratory Animal Science (FELASA) certificate, Karolinska Institutet 2008  Applied Project Management Courses, Wenell Management AB, Stockholm 2007  Courses in Clinical Trials, Trial Form Support AB, Lund

1998  PhD in Neurobiology, University of Milan, Italy.

1992  University of Milan, Italy, Laurea and M.Sc. Biological Sciences

Akademiska priser och utmärkelser

 1. The Swedish Research Council (Vetenskasprådet); 2022-2025
 2. Hjärnfonden 2022
 3. Hjärnfonden 2021
 4. Diabetesfonden; 2020-2021
 5. The Swedish Research Council (Vetenskasprådet); 2018-2021
 6. European Foundation for the Study of Diabetes/Sanofi European Diabetes Research Programme in Macrovascular Complications; 2019 
 7. Award “Investigator Study IIS” Boehringer Ing. Sweden; 2018
 8. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse; 2012-2017 
 9. Åhlén Stiftelse; 2012-2018
 10. O. E. och Edla Johanssons Stiftelse; 2016-2018 
 11. Magnus Bergvalls Stiftelse; 2011-2016 
 12. STROKE Riksförbundet; 2018-2020 
 13. Diabetesfonden; 2014-2015
 14. Novo Nordisk Foundation; 2014
 15. Syskonen Svensson Stiftelse; 2017 
 16. European Foundation for the Study of Diabetes; 2013 
 17. Diabetes Wellness; 2010
 18. Stohnes stiftelse; 2010, 2012, 2015 
 19. STROKE Riksförbundet; 2011-2014 
 20. European Foundation for the Study of Diabetes; 2009