untitled.png

Cesare Patrone

Lektor/klinisk anställning

Forskningsbeskrivning

Stroke, neurodegeneration och diabetes

Vår forskargrupp ( https://ki.se/en/kisos/the-neurocardiometabol-group) har två fokusområden: 

  • Identifiering av effektiva behandlingar för stroke vid diabetes genom preklinisk forskning.
  • Undersökning av de cellulära mekanismer som ligger till grund för neurologiska komplikationer vid diabetes.

Stroke drabbar flera miljoner människor varje år i världen, en stor del av dessa personer lider samtidigt av diabetes. Diabetes har blivit epidemisk och är nu den fjärde största dödsorsaken USA. Cirka 90 % av medicinska och omsorgsmässiga kostnader förknippade med diabetes är kopplade till det som kallas makrovaskulära komplikationer, exempelvis stroke. Alzheimers sjukdom, kognitiv svikt och demens är också överrepresenterade vid diabetes. Tyvärr är de underliggande mekanismerna som orsakar detta dåligt utforskade.

Vår grupp har nyligen publicerat data som tyder på att aktivering av receptorn för glukagonlik peptid 1 (GLP-1R) är neuroprotektivt vid stroke, både i diabetiska försöksdjur och vid normal glukosomsättning.

Vi har också visat i en djurmodell att typ 2 diabetes inducerar nervcellsförlust och inflammation i hjärnvävnaden. Dessa resultat kan bidra till att förstå hur och när diabetes leder till demens. Avslutningsvis har våra resultat också visat att glukolipotoxisitet påverkar hjärnans möjlighet till återuppbyggnad negativt och att denna negativa effekt kan motverkas av neuropeptiderna galanin och PACAP.