Cecilia Fying

Cecilia Fyring

Adjunkt

Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk behandling/psykoterapi och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Jag är momentansvarig för studenternas psykoterapikurs på termin 9 och 10 på psykologprogrammet då studenterna träffar sina patienter på bland annat primärvårdsmottagningar i länet. Jag föreläser även regelbundet på psykologprogrammet och läkarlinjen om bland annat samtalsmetod, motiverande samtal, kliniska färdigheter såsom till exempel parterapi (IBCT). Jag håller även regelbundet kursen  i självkännedom och kliniska färdigheter. 

Jag är intresserad av pedagogisk forskning och hur man lär ut kliniska färdigheter och bland annat tittat närmare på hur feedback påverkar inlärning av samtalsfärdigheter.