Om mig

Jag arbetar som samordnare för studievägledningsfrågor och administrativa processer på KI. I uppdraget ligger bland annat att ge verksamhetsstöd och att arbeta med de KI gemensamma nätverken för:

  • Utbildningsadministratörer.
  • Studievägledare.
  • Utbildningsnämnds- och programhandläggare.
  • VFU-handläggare.