Om mig

Jag arbetar som samordnare för studievägledningsfrågor och administrativa processer på KI. I uppdraget ligger bland annat att ge verksamhetsstöd och att arbeta med de KI gemensamma nätverken för:

  • Utbildningsadministratörer.
  • Studievägledare.
  • Utbildnings-/ programnämnds- och programhandläggare.
  • VFU-handläggare.

Därutöver är jag handläggare i EK (elektornisk katalog) på KI och administrerar personer utan svenskt personnummer (huvudsakligen inresande utbytesstudenter) och personer med skyddade personuppgifter i EK. I det sammanhanget representrerar jag KI i IT-kejdan som är en grupp för samverkan mellan Region Stockholm och lärosäten i regionen.

Hör gärna av dig till mig om du har frågor kring nätverken, om du har något du skulle vilja presentera i nätverken eller om du har förbättringsförslag.