cecilia.jpg

Cecilia Escher

Anknuten till Forskning

Om mig

Min grund och vidare utbildning till narkosläkare fick jag på Universitetet i Umeå och på Skellefteå lasarett. Nu arbetar jag som biträdande överläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska Universitets sjukhuset i Huddinge sedan 2007. Jag har ett stort utbildningsintresse och arbetar deltid som simulator instruktör på centrum för avancerad medicinsk simulering och träning- CAMST sedan 2007 och är ledningsansvarig för patientsimulering sedan 2009. Mellan 2013 och 2015 var jag ledamot i Svensk förening för anestesi och intensivvård-SFAIs styrelse och satt under 2012-2016 i SFAIs råd för kvalitetssäkring av ST (KVAST). Jag är ledamot i SFAIs fortbildningsgrupp och svensk representant i Scandinavian Society for Anesthesia and Intensive care -SSAI Educational committee. Mellan 2010 och 2016 var jag ST studierektor på anestesi och intensivvårdskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand sedan 2014 med ett projekt inom simulator baserad samarbetsträning, Li Felländer-Tsai är min huvudhandledare. Arbetet är knutet till SimIPL, ett forskningssamarbete mellan KI, Linköpings Universitet och Göterborgs Universitet.

Halvtidskontroll gjordes i maj 2017

Publikationer:

Method matters: impact of in-scenario instruction on simulation-based teamwork training Cecilia Escher, Hans Rystedt,  Johan Creutzfeldt, Lisbet Meurling, Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, et al. Advances in Simulation 2017 2:25

Medical students’ situational motivation to participate in simulation based team training is predicted by attitudes to patient safety. Cecilia Escher, Johan Creutzfeldt, Lisbet Meurling, Leif Hedman, Ann Kjellin and Li Felländer-Tsai. BMC Medical Education 2017 17:37

Comparison of high- and low equipment fidelity during paediatric simulation team training: a case control study. Lisbet Meurling, Leif Hedman, Karl-Johan Lidefelt,  Cecilia Escher, Li Felländer-Tsai and Carl-Johan Wallin.  BMC Medical Education 2014, 14:221

Utbildning

 

Legitimerad läkare 1996

Specialist i anestesi och intensivvård 2003

ATLS instruktör 2000

APLS instruktörskurs 2008

Pedagogik för lärare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Hp 2010

Patientsäkerhet 15 Hp KTH 2011