Cecilia Dahlgren

Cecilia Dahlgren

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en bakgrund som nationalekonom och disputerade i maj 2022 med avhandlingen Do patients behave as expected on a healthcare merket in transition? Consequences of expanding patinet choice and introducing telemedicine in primary healthcare. I min forskning har jag särskilt intresserat mig för primärvårdens utveckling och utmaningar och har fördjupat mig i frågeställningar kring kvalitetsmått inom primärvården, bestämningsfaktorer för patienters val av vårdcentral och effekterna av digitalt vårdutnyttjande.