Om mig

Jag är doktorand i hälsoekonomi och är särskilt intresserad av primärvårdens utveckling och utmaningar. I mitt avhandlingsarbete fördjupar jag mig i frågeställningar kring kvalitetsmått inom primärvården, bestämningsfaktorer för patienters val av vårdcentral och effekterna av digitalt vårdutnyttjande.