Om mig

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten. Docent Anna Nilsson är huvudhandledare och bihandledare är fil dr, epidemiolog Malin Kark och docent Adam Roth. Projektets syften är: 

  • att validera det svenska vaccinationsregistret
  • att undersöka socioekonomiska och medicinska riskfaktorer för inkomplett och försenad vaccination hos svenska barn
  • att undersöka vilken effekt utebliven eller försenad vaccination har på sjuklighet i luftvägsinfektioner hos svenska barn

Publikationer relaterade till mitt doktorandprojekt: 

1. Validation of the new Swedish Vaccination Register – accuracy and completeness of register data 

Chrapkowska C, Galanis I, Kark M, Lepp T, Lindstrand A, Roth A, Nilsson A

Vaccine, 2020

Andra publikationer: 

Vaccination of preterm infants against pertussis and pneumococci. Immunogenicity, effectiveness and safety.

Bernice Aronsson, Cecilia Chrapkowska Florén, Margrethe Greve-Isdahl, Ann Lindstrand, Hanne Nøkleby, Øystein Riise, Jann Storsæter, Didrik F. Vestrheim, Sara Viksmoen Watle. Folkehelseinstituttet. Rapport 03.2018. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-909-2. Tilgjengelig på www.fhi.no

Diverse effects on vaccine-specific serum IgG titres and memory B cells upon methotrexate and anti-TNF-α therapy in children with rheumatic diseases: A cross-sectional study. Ingelman-Sundberg HM, Laestadius Å, Chrapkowska C, Mördrup K, Magnusson B, Sundberg E, Nilsson A Vaccine 2016 Mar;34(10):1304-11

Cyclooxygenase-2 polymorphisms in Parkinson's disease. Håkansson A, Bergman O, Chrapkowska C, Westberg L, Belin AC, Sydow O, Johnels B, Olson L, Holmberg B, Nissbrandt H Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet. 2007 Apr;144B(3):367-9

Presentationer på internationella vetenskapliga kongresser: 

Challenges in using the newly established Swedish Vaccine Register for surveillance and research purposes – data completeness and reporting methods

Chrapkowska C, Kark M, Lepp T, Galanis I, Roth A, Nilsson A

Oral presentation (accepted with top score)

Kongress: ESPID 2019, Ljubljana, Slovenien 2-6/5 2019

Safety aspects of vaccination of premature infants against pertussis and pneumococci – a rapid systematic review with focus on apnea, bradycardia and desaturation

Chrapkowska C, Aronsson B, Lindstrand A, Johansson A-L, Viksmoen Watle S, Storsaeter J

Presentationstyp: Oral presentation of e-poster

Kongress: ESPID 2018, Malmö, Sverige 29/5-2/6 2018

Pedagogiska meriter

Föreläsning ”Spädbarnsvaccinationer” för ST-läkare pediatrik ALB Solna 2019

Föreläsning ”Allergier hos barn” för ST-forum Västerort 2019

Kursamanuens  kurs “utveckling” termin 10 (tidigare benämnd pediatrikkursen), jan-jun 2013

Föreläsning ”Vetenskapliga förmödrar och nutida diskrimineringsmekanismer”, Senioruniversitetet 2019

Föreläsning om allmänna vaccinationsprogrammet på BVC-kurs under Barnveckan 2015 och 2016

Föreläsning” Perinatal infections” Elektiv kurs för läkarestudenter I Perinatologi, KI, 2014-2015

Utbildning

  • Doktorand i medicinsk vetenskap, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet, antagen 151006. Halvtidskontroll genomförd 191112
  • KI/ SLL forskarskola i klinisk epidemiologi, gen 15, 2016-2018
  • Specialistkompetens i Barn- och Ungdomsmedicin, 160831
  • Läkarlegitimation,100621
  • Läkarexamen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, 220 p (330 ECTS), 2007