cecilia_bjorkdahl_web.jpg

Cecilia Martinsson Björkdahl

Enhetschef

Om mig

Jag delar min tid på KI mellan att leda arbetet med forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata, samt med verksamhetsutveckling fokuserat på forskningsinformationssystem och kvalitetssäkring.

Min bakgrund som forskare inom neurovetenskap underlättar mitt arbete, där det är viktigt att se hur förbättringar kan göras utifrån forskarens perspektiv. 

Utbildning

PhD, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2007

MSc, Molekylärbiologi, Södertörns högskola, 2001

Loading bibliometrics...