cecilia_bjorkdahl_web.jpg

Cecilia Martinsson Björkdahl

Enhetschef

Om mig

Jag leder Compliance & Data Office (CDO), en enhet som ger stöd till KIs forskare och ledning inom primärt compliance (regelefterlevnad) och forskningsdatahantering.

Det kan gälla allt från etikansökan och registrering av kliniska prövningar, via avtal och finansiärers externa krav, till forskningsdokumentation och hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Utbildning

PhD, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2007

MSc, Molekylärbiologi, Södertörns högskola, 2001