Om mig

Universitetsdirektörens sekreterare sedan 2016.

Administrativt stöd även åt Strategiskt ledningsstöd mellan 2018-2020. Handläggare under 2019 för KI:s Konsistorium, under 2020 och framåt som back-up.

Började på Karolinska Institutet år 2014 på avdelningen för Lednings- och forskningsstöd med dess enheter - Ledningskansliet (Development Office och Ledningsstöd), Grants and Innovation Office, Grant Management Office och Landstingssamverkan.

Jag har en bakgrund som medicinsk sekreterare och är dipl. assistent som samordnare. Arbetade under 10 år i den medicintekniska branchen samt under en 3-årsperiod med finansiering.

 

 

Loading bibliometrics...