Skip to main content
framberg_catrin_sir_dsc_0016.jpg

Catrin Främberg

Avdelningsadministratör

Om mig

Universitetsdirektörens sekreterare sedan 2016 samt administrativt stöd åt Strategiskt ledningsstöd sedan 2018. Fr o m januari 2019 även handläggare för Konsistoriet.

Började på Karolinska Institutet år 2014 på avdelningen för Lednings- och forskningsstöd med dess enheter - Ledningskansliet (Development Office och Ledningsstöd), Grants and Innovation Office, Grant Management Office och Landstingssamverkan.

Jag har en bakgrund som medicinsk sekreterare och är dipl. assistent som samordnare. Arbetade under 10 år i den medicintekniska branchen samt under en 3-årsperiod med finansiering

 

 

Loading bibliometrics...