Om mig

Jag arbetar på enheten för utbildningsadministrativa system som objektspecialist för elektronisk individuell studieplan för doktorander (ISP-systemet). I mitt uppdrag ingår att jobba med supporten för systemet samt kartlägga, beskriva och sammanställa behov av förändringar i systemet och delta i prioriteringsarbetet tillsammans med de övriga lärosätena som använder samma system. Jag organiserar även nätverket för studieadministratörer inom forskarutbildningen med två möten årligen.