Skip to main content
almqvist_malmros_catarina

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Min forskning handlar om faktorer i arv och miljö som utgör orsaker till och konsekvenser av astma och andra vanliga barnsjukdomar, liksom samsjuklighet mellan olika sjukdomsgrupper. Våra studier utgår ofta från nationella register i kombination med kliniska, genetiska och molekylära data. Vi har särskild expertis inom familjedesign, tvilling- och syskonstudier. Jag har varit huvudhandledare till fyra doktorander som avlagt doktorsexamen, jag undervisar i kursen Vetenskaplig utveckling och handleder examensarbeten på läkarprogrammet. Som ’Young Investigator’ mottog jag ett stort europeiskt pris och har många nationella och internationella förtroendeuppdrag.

Nuvarande position och uppdrag

 • Professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
 • Överläkare i barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Vice-prefekt MEB, KI
 • Lärarrepresentant Kommittén för forskning, KI
 • FoUU-ansvarig för Högspecialiserad barnmedicin, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska universitetssjukhuset

Forskningsbeskrivning

Aktuella projekt

Five selected publications

Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis. Örtqvist AK, Lundholm C, Kieler H, Ludvigsson JF, Fall T, Ye W, et al BMJ 2014 Nov;349():g6979

Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma. Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, et al JAMA Pediatr 2015 Nov;169(11):e153219

Adverse Pregnancy Outcomes in Asthmatic Women: A Population-Based Family Design Study. Rejnö G, Lundholm C, Larsson K, Larsson H, Lichtenstein P, D'Onofrio BM, et al J Allergy Clin Immunol Pract ;6(3):916-922.e6

Shared genetic origin of asthma, hay fever and eczema elucidates allergic disease biology. Ferreira MA, Vonk JM, Baurecht H, Marenholz I, Tian C, Hoffman JD, et al Nat. Genet. 2017 Dec;49(12):1752-1757

Longitudinal depression or anxiety in mothers and offspring asthma: a Swedish population-based study. Brew BK, Lundholm C, Viktorin A, Lichtenstein P, Larsson H, Almqvist C Int J Epidemiol 2018 02;47(1):166-174

Aktuella post-docs och forskningsassistenter  

Aktuella doktorander

Tidigare doktorander

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • Astma- och allergiförbundet
 • KI/SLL FoUU och ALF
 • FORTE
 • KID och CSTP finansiering för doktorander

Pedagogiska meriter

Huvudhandledare (14) och bihandledare (12) för exjobbsstudenter på KIs läkar-, biomedicin- och folkhälsoprogram 2010-2019

Formell mentor för tre doktorander som disputerat under 2019

Utbildning

 • 1993 Läkarexamen, 1995 Legitimerad läkare
 • 2002 Medicine doktor i pediatrik, Karolinska Institutet
 • 2005-2007 Post-Doc Woolcock Inst of Medical Research, Sydney, Australien
 • 2008 Specialist i barnmedicin
 • 2010 Docent, Karolinska Institutet
Loading bibliometrics...