Caroline Nordenvall

Caroline Nordenvall

Anknuten till Forskning

Om mig

Forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi

Forskningsbeskrivning

Caroline Nordenvall arbetar som kolorektalkirurg inom Kolorektalcancerflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Nordenvall började forska vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, KI, 2002 och försvarade sin avhandling om riskfaktorer för kolorektal och analcancer 2010. Därefter anslöt hon sig till Forskargruppen i Kolorektalkirurgi vid MMK och har fortsatt sin forskning finansierad av bla två fellowships (SSMF, Ihre fellowship) och Klinisk forskartjänst (Region Stockholm). Hennes fokusområden är kirurgisk behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och kolorektalcancer. Hon tycker att det är otroligt stimulerande att få kombinera forskning och klinik och är alltid nyfiken på nya projekt.

IBD

Genom nationella och internationella epidemiologiska studier har Nordenvall studerat den kirurgiska behandlingen av patienter med IBD. Hennes forskning har bla visat att mindre än hälften av patienter som kolektomerats genomgår rekonstruktiv kirurgi, vilket har resulterat i CRUISE-studien (Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England study) som Nordenvall är PI för. CRUISE-studien är en multicenterstudie i samarbete med Linköping, Göteborg, St Marks Hospital och Univeristy Hospitals Birmingham. Syftet med studien är att för första gången prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos och bäckenreservoar). I samarbete med docent Jenny Mjösberg bedrivs CIM-IBD studien med immunologiska analyser av IBD-resektat. Nordenvall är även medlem i styrgruppen för SWIBREGoch Stockholms representant för Nationella arbetsgruppen för IBD (NAG-IBD).

Kolorektalcancer

Det andra intresseområdet är kolorektalcancer. Nordenvall bedriver kliniska studier på avancerad koloncancer, analcancer och sequelen efter rektalcancerbehandling. Dessutom är hon med i styrgruppen för CRCBaSe (kvalitetsregistret för kolorektalcancer länkat till nationella register) och bedriver registerbaserade studier inom megalänkningen https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskning/forskningsdatabas/. Sedan två år tillbaka bedrivs translationella studier på patienter med koloncancer och metastaserad kolorektalcancer där syftet är att studera immunförsvarets inverkan på sjukdom, behandlingssvar och prognos.

Utbildning

Examina

2006 Läkarexamen, Karolinska Institutet

2010 PhD, Karolinska Institutet

2016 Specialist i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2016 Docent, Karolinska Institutet