Caroline Nordenvall

Caroline Nordenvall

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Caroline Nordenvall arbetar som kolorektalkirurg inom Kolorektalcancerflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Nordenvall började forska vid Inst. för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, KI, 2002 och försvarade sin avhandling om riskfaktorer för kolorektal och analcancer 2010. Därefter anslöt hon sig till Forskargruppen i Kolorektalkirurgi vid MMK och har fortsatt sin forskning finansierad av bla två fellowships (SSMF och Ihre fellowship). Henne fokusområden är  kirurgisk behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och kolorektalcancer. Hon tycker att det är otroligt stimulerande att få kombinera forskning och klinik och är alltid nyfiken på nya projekt.

IBD

Genom nationella och internationella epidemiologiska studier har Nordenvall studerat den kirurgiska behandlingen av patienter med IBD. Hennes forskning har bla visat att mindre än hälften av patienter som kolektomerats genomgår rekonstruktiv kirurgi, vilket har resulterat i CRUISE-studien (Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England study) som Nordenvall är PI för. CRUISE-studien är en multicenterstudie i samarbete med Linköping, Göteborg, St Marks Hospital och Univeristy Hospitals Birmingham. Syftet med studien är att för första gången prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos och bäckenreservoar). I samarbete med forskare på CIM och MedS bedrivs iMAP-studien med immunologiska analyser av IBD-resektat. Nordenvall är även medlem i styrgruppen för SWIBREG.

Kolorektalcancer

Det andra intresseområdet är kolorektalcancer. Nordenvall bedriver kliniska studier på avancerad koloncancer, analcancer och  sequelen efter rektalcancerbehandling. Dessutom är hon med i styrgruppen för CRCBaSe (kvalitetsregistret för kolorektalcancer länkat till nationella register) och bedriver registerbaserade studier inom megalänkningen.

Utbildning

Examina

2006 Läkarexamen, Karolinska Institutet

2010 PhD, Karolinska Institutet

2016 Specialist i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2016 Docent, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...