graff_caroline4_2012.jpg

Caroline Graff

Professor/specialistläkare

Om mig

Caroline Graff tog läkarexamen 1992 vid Uppsala universitet och disputerade där 1997 i klinisk genetik. Hon gjorde 1997-2001 sin post doc inom mitokondriell biologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Hon bedrev 2002-2006 forskning vid institutionen Neurotec, Karolinska Institutet. Hon blev 2007 docent vid NVS-institutionen, Karolinska Institutet och var under åren 2007-2009 verksam som specialist i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Åren 2009-2010 var hon verksam som högskolelektor i genetisk demensforskning vid NVS-institutionen kombinerat med tjänst som specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Hon är sedan 2009 ledamot av FoUU-rådet vid NVS-institutionen, hon ingår i Swedish Brain Power, ett nätverk av ledande hjärnforskare, och är sedan 2011 chef för Hjärnbanken vid Karolinska Institutet. Caroline medverkar i flera internationella samarbetsprojekt som the Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI), Research to Assess Policies and Strategies or Dementia in the Young (Rhapsody),International Genomics of Alzheimer's Project (IGAP) GENFI, EMIF-AD, the European Early-Onset Dementia (EOD) Consortium.

Caroline Graff utnämndes den 1 oktober 2011 till professor i genetisk demensforskning.

Forskningsbeskrivning

Caroline Graffs forskning syftar till att finna genetiska markörer för neurodegenerativa sjukdomar som demenssjukdomar med särskild fokus på Alzheimers sjukdom och frontotemporallobs demens med och utan ALS. Det skulle öka kunskapen om individuella genetiska riskfaktorer för dessa sjukdomar, kunskap som på sikt skulle kunna omsättas kliniskt bland annat i form av genetisk respektive förebyggande rådgivning. Globalt är drygt 35 miljoner drabbade av demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste, men antalet befaras öka trefaldigt fram till år 2050.