Caroline-Aleksi Mägi

Caroline-Aleksi Olsson Mägi

Doktorand

Om mig

Jag var färdig specialistsjuksköterska Barn och Ungdom inriktning Neonatologi 2015.

Min kliniska tjänst är på Neonatalen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Började arbeta i PreventADALL (Preventing atopic dermatitis and allergy in children) 2014 med rekrytering av studiedeltagare. Sedan 2016 är jag doktorand i PreventADALL, mitt doktorandprojekt handlar om stress (PSS och saliv kortisol) i graviditet och första levnadsåret hos mamman och allergiska sensibilisering hos hennes barn.

Halvtid genomfördes i november 2018. Planerar att disputera under sena 2022.