Caroline-Aleksi Mägi

Caroline-Aleksi Olsson Mägi

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag var färdig specialistsjuksköterska Barn och Ungdom inriktning Neonatologi 2015.

Min kliniska tjänst är på Neonatalen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Började arbeta i PreventADALL (Preventing atopic dermatitis and allergy in children) 2015 med rekrytering av studiedeltagare. Mitt doktorandprojekt handlade om stress (PSS och saliv kortisol) i graviditet och första levnadsåret hos mamman och allergiska sensibilisering hos hennes barn. Jag disputerade i januari 2023 med avhandlingen "Maternal stress and allergic disease in offspring".