profile_adjusted.png

Carolina Wannheden

Senior forskningsspecialist

Forskningsbeskrivning

Jag är medicinsk informatiker och disputerade 2014 i ämnet medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet. Mina forskningsintressen handlar brett om tillämpningen av medicinsk- och hälsoinformatik för att uppnå "Quadruple Aim" – att förbättra individens upplevelser av vården; att förbättra hälsan för populationer; att reducera per capita kostnader av hälso- och sjukvård; och att förbättra vårdpersonalens upplevelser av att bedriva vård.

Pågående projekt

Mina pågående forskningsprojekt fokuserar på användningen av eHälsotjänster för att stärka partnerskap mellan personer som lever med kronisk sjukdom, närstående och deras vårdteam. Jag använder främst kvalitativa metoder och deltagande aktionsforskning för att studera hur nya eHälsotjänster samskapas (co-design), används, och upplevs i klinisk verksamhet och individers dagliga liv. 

Mer info om pågående projekt:

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  • Familjen Kamprads Stiftelse
  • Region Stockholm (NSV Projektmedel)