Associate Professor

Carolina Hagberg

Senior forskare

Om mig

Assistant Professor på Karolinska Institutet (2019)

Ordförande för Junior Faculty vid Karolinska Institutet (2019-2020) 

Team leader vid Kardiovaskulär Medicin, Inst. för MedS, Karolinska Institutet (2019-2022)

Group leader (2022-onwards)

Docent i Cell- och Molekylärbiologi vid Karolinska Institutet (2022) 

För mer information se den engelskspåkiga profilsidan.

 

Utbildning

Postdoc vid ICMC, MedH, Karolinska Institutet, i Kirsty Spaldings lab  (2013-2018)

Postdoc vid EPFL, Schweiz, hos Profs. Johan Auwerx och Kristina Schoonjans (2013)

Ph.D. inom Cell- och Molekylärbiology, Karolinska Institutet, Sverige (2006-2011)

MSc i Biokemi, Helsingfors Universitet, Finland (1999-2006)