Carolina Ejdne Study Counselor Instutionen för global folkhälsa

Carolina Ejdne

Studievägledare

Om mig

Du får gärna kontakta mig för studierelaterade frågor, studieplanering, studieuppehåll, återupptagande av studier, studievägledning, hjälp med studieteknik, underskrifter som styrker din aktiva studienärvaro vid KI till Migrationsverket, CSN, Skatteverket och till olika stipendieorganisationer.

Du kan också få råd gällande stress, trakasserier, diskriminering, social hälsa/ohälsa eller andra problem som påverkar dina studier. Jag kan även vägleda dig vidare var du kan söka professionell hjälp. Jag har tystnadsplikt.

Studievägledare på KI arbetar under tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Loading bibliometrics...