x

Carmen Cananau

Doktorand

Om mig

Jag är röntgenläkare, subspecialiserad inom neuroradiologi och nuklearmedicin och jobbar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sedan 2019 är jag registrerad doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet. Mitt forskningsområde är centrerat kring MR-diagnostik vid Multipel skleros (MS) och handlar om nya radiologiska metoder för detektion av aktiva MS-lesioner med eller utan gadoliniumbaserade kontrastmedel.

I’m a radiologist subspecialized in neuroradiology and nuclear medicine, and I am working at Karolinska University Hospital in Solna. I started my doctoral studies at the Department of Clinical Neuroscience (CNS), Karolinska Institutet, in 2019. My research interest lie in the area of MRI imaging in Multiple Sclerosis (MS) diagnosis and is focused on novel imaging techniques for the detection of active multiple sclerosis lesions with and without gadolinium-based contrast agents.