Skip to main content
dsc_1307_-_copy.jpg

Carl Lind

Postdoktor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Tekn.Dr. Ergonomi/Human Factors, MSc Ergonomi-MTO, Maskiningenjör

Forskningsbeskrivning

Min forskning sker inom området Ergonomi/Human Factors, med särskilt fokus på belastningsergonomi. Forskningen rör bedömning och design av arbete där manuell hantering arbetsställningar och arbetsrörelser kan ha en negativ inverkan på hälsa och prestationsförmåga. Utgångspunkten är biomekanik, fysiologi, psykofysik och epidemiologi. Min forskning fokuserar på att utveckla användbara bedömningsmetoder ur ett praktikerperspektiv, samt hur dessa används i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Mina doktorandstudier på KTH resulterade i riskbedömningsverktyget RAMP (Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively). RAMP kan användas i den systematiska arbetsmiljöarbetet som stöd i design och bedömning av arbeten som innefattar manuell hantering.

Pedagogiska meriter

Kursansvarig och föreläsare

HN2010 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, A (KTH)

HN2011 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, B (KTH)

HN2003 Physical Ergonomics (KTH)

Föreläsare och/eller handledare

3AH022 Exposure, Assessment and Intervention (KI)

HM1011 Ergonomics in Product Development (KTH)

HM1025 Ergonomics in Product Development (KTH)

HN2003 Physical Ergonomics (KTH)

HN2011 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, B (KTH)

HF1007 Environmental Science and Work Science (KTH)

HF1201 Sustainability and Ergonomics (KTH)

HI2010  Medical Information and Communication Systems (KTH)

Utbildning

2017 Tekn. Dr., Teknik och Hälsa, inriktning Ergonomi, KTH Skolan för teknik och hälsa. 2010 Tekn. MSc., Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation, KTH Skolan för teknik och hälsa. 2009 Högskoleingenjörsexamen, Maskinteknik med inriktning Innovation och Design, KTH Skolan för industriell teknik och management.

Loading bibliometrics...