profilbild_mmk.jpg

Carl Granath

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Aortaklaffens extracellulära matrix Tillsammans med min huvudhandledare Cecilia Österholm Corbascio studerar jag hur sammansättningen av basalmembranet i extracellulär matrix förändras vid degenerativ aortastenos, samt betydelsen av basalmembransproteiner vid nybildning av hjärtklaffvävnad. Det övergripande syftet är att kartlägga huruvida det finns ett samband mellan specifika matrixkomponenter och friska, icke-proliferativa celler respektive förkalkningsbenägna, proliferativa celler i aortaklaffen. Forskningen sker i nära samarbete med andra forskare i gruppen samt med samarbetspartners vid Cell Therapy Institute, Nova Southeastern University, Florida.

Förändringar i extracellulär matrix vid degenerativ aortastenos Sjukdomsprocessen bakom degenerativ aortastenos påminner mycket om atheroskleros, men det finns också betydande skillnader. Hjärtklaffen har en unik struktur, både vad gäller sammansättningen av celler och extracellulär matrix, och farmakologiska behandlingar för atherosklerosrelaterade sjukdomar har visats vara verkningslösa vid aortaklaffsjukdom. Vi arbetar med en djupgående kartläggning av normala respektive förkalkade hjärtklaffar i syfte att bättre förstå sjukdomsprocessen, vilket på sikt kan leda fram till nya behandlingsmöjligheter.

Basalmembranets betydelse för nybildning av frisk hjärtklaffvävnad Dagens biologiska och mekaniska klaffproteser har betydande nackdelar, i form av begränsad hållbarhet respektive behov av blodförtunnande läkemedel. Intensiv forskning pågår världen över för att utveckla nästa generations biologiska klaffproteser genom olika metoder för vävnadskonstruktion i provrörsmiljö (tissue engineering). Framgångarna har dock varit mycket begränsade, och processen bakom nybildning av hjärtklaffvävnad är fortfarande outforskad. Projektet syftar till att utveckla modeller för att studera betydelsen av cell-matrix interaktioner och identifiera matrixkomponenter som är viktiga för nybildning av frisk klaffvävnad, och därmed kan förbättra möjligheterna att skapa hjärtklaffar i provrörsmiljö.

Utbildning

2014 Läkarexamen, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...